۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

کتاب مرجع در آموزش دوره های مدیریت سازمانهای غیر دولتی

<http://3rdsphereschool.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=352:%
D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8
%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1>

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر