۱۳۹۱ مرداد ۲۹, یکشنبه


ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

تابستان خونین 1367 را نباید فراموش کرد  
فراخوان
برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات
بدینوسیله از تمامی مبارزان راه آزادی، مدافعان حقوق بشر برای همراهی و همصدائی در این مراسم دعوت بعمل می آوریم.
زمان برگزاری: شنبه  25. 08. 2012 ساعت 13,00 الی 14.30
محل برگزاری . گوتینگن خیابان ویندر
Weender str,24-26
37073 Göttingen
برگزار کننده: عارف خانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر 

۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach  52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84     0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
کميته دفاع از حقوق زنان کانون، در ھانوفر  
فراخوان
کميته دفاع از حقوق زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران، جھت نشان دادن گوشه
ای از زندگی و مشکات زنان و مردم ايران، با  
نمايش فيلم « زندگی خصوصی»
در نمايندگی ھانوفر از کليه ايرانيان و فارسی زبانان عزيز دعوت ميکند تا گرد ھم آمده
و به نقد و بررسی در مورد وضعيت حقوق بشر به ويژه زنان در ايران بپردازيم.  
باشد که با حضور خود، صدای مردم خود باشيم.
داستانخوانی:  
نويسنده و فعال حقوق بشر ميترا درويشيان
 
مکان: ھانوفر، دفتر مرکزی کانون
IIK. (VVMIran. e.V.)
  Zur Bettfedrnfabrik 1
30451 Hannover
امکان دسترسی: خط 10 ايستگاه .Leinau Str  
زمان: يکشنبه 19 آگوست 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی
 
مسئول جلسه: آريانپور
 
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / کميته دفاع از حقوق زنان

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57         
Fax: +49 511 26173 76

اولین بار نیست که برای کشورم گریه میکنم،
اما
اولین بار است که گریه آرامم نمیکند
 

   

کانون دفاع حقوق بشر ایران، به فرد فرد هم میهنان عزیز تسلیت گفته و در غم شما عزیزان خود را شریک میداند
با آرزوی سقفی محکم، که با هر ارزشی نلرزد
359
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه


ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر  
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.

کشتار زندانیان سیاسی و 19 آگوست روز جهانی انساندوستی!؟
فراخوان
سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

      

کشتار زندانیان سیاسی و چه باید کرد.

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
         دکتر سهراب رزاقی:  دکترای علوم سیاسی و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه
جامعه مدنی  و نفی خشونت
جهانگیر گلزار: فعال حقوق بشر و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی

خشونت و اعدام زبان استبداد است
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان:  یکشنبه  19  آگوست 2012 ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی
برگزار کننده: حنیف ساجدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی ترکیه

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach  52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84     0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی ھانوفر
برگزار می کند
فراخوان
گزارش و تحليل خبر، سخنرانی، داستانخوانی ، بحث و گفتگو  
 
وضعيت حقوق بشر در ايران - تير ماه 91
سخنرانان:
   محمد کرمانی: راجع به اخبار نقض حقوق بشر در تير ماه و تحليل آن صحبت می کند.
   عارف خانی: راجع به اخبار نقض حقوق پيروان اديان تير ماه و تحليل آن صحبت می کند    
فريبا قاسمی: در مورد مواد اعاميه جھلنی حقوق بشر (حقوق کودک) صحبت خواھد کرد
   مريم رمضانی: در مورد قتل و عام  زندانيان سياسی صحبت می کند
   مھديه ابائی: در مورد وضعيت کودکان در ايران صحبت می کند
داستانخوانی:  
   نويسنده و فعال حقوق بشر ميترا درويشيان  
 
 
مکان: ھانوفر، دفتر مرکزی کانون  
IIK. (VVMIran. e.V.)
  Zur Bettfedrnfabrik 1
30451 Hannover
امکان دسترسی:  خط 10 ايستگاه .Leinau Str  
زمان : شنبه 11 آگوست 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی
 
مسئول جلسه: مھرنوش اشترانی
 
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ھانوفر

۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه


ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود.
اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است.
هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.
...
آزادی عقیده و اندیشه، از حقوق اولیه انسان است
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
سید حنیف ساجدی: کنشگر مدنی و فعال حقوق بشر
بی طرفی دینی دولت(جدایی دین از دولت)
مهسا سلطانی: فعال حقوق بشر و عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نقض حقوق ادیان و مقایسه آن با ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر
پارسا فرشادفر:فعال حقوق بشر و عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
                                  وضعیت  وخیم مسیحیان در ایران

مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان یکشنبه  12  آگست  2012 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه: آرش صفائی


کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان/کانون دفاع از حقوق بشر در ایران