۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

به مناسبت سالروز فاجعه هجوم نیروهای امنیتی به دانشگاه علم و صنع


محرم آمد؛ اما فرق محرم امسال آن بود که با خود خاطره¬ای به همراه داشت. زخمی سر باز که همچنان از آن خون می¬چکد. محرم امسال با خود خاطره¬ی عاشورای 88 را به همراه داشت؛ روزی که یک ملت به تبعیت از آنچه که سال¬ها درباره¬ی نهضت عاشورا شنیده بودند، پا به میدان گذاشتند و حق مسلم خود را فریاد زدند؛ آزادی. اما آنان که داعیه¬ی حکومت علوی و پرچمداری نهضت حسینی دارند، پاسخی یزیدی به جمعیت عزادار دادند. چه شد بعد از 30 سال انقلابی که با نام اسلام شکل گرفت، با انبوه مردمی که با شعار «ما جنبش سبزیم و علمدار حسینیم...» به خیابان آمده بودند، با باتوم و گاز اشک¬آور و سنگ و گلوله برخورد می¬شود؟ کدام آموزه¬ی دینی، اقتدارگرایان را به پرت کردن مردم از بالای پل مجاز کرد؟ اقتدارگرایان، زیر گرفتن مردم با ماشین¬های جنگی نیروی انتظامی را از نهضت حسین فرا گرفته¬اند؟!!!