۱۳۹۰ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

فراخوان جلسه ی هیئت نظارت و برنامه ریزی ماه مای 2011

همراهان و مسئولین عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با درود های صمیمانه
جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2011 روز یکشنبه هشتم ماه مای ساعت 13.00 بعد ازظهر در فضای مجازی پالتاک بر گزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمایندگی ها و کمیته های تخصصی کانون، گروه اینترنتی و سردبیر ماهنامه  در این جلسه الزامی است.

۱۳۹۰ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

گزارش نقض حقوق دانشجویان و جوانان

ماده 19  اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

کمیته جوان ودانشجو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران اقدام به جمع آوری گزارش نقض حقوق دانشجوی و جوانان توسط رزیم جمهوری ایرانی در فروردین  سال 1389                       نموده . باشد که در این راستا اقدامی به جامعه بشریت انجام داده باشد.
-1 شهادت دانشجویان و جوانان در اعتراضات دانشگاهی 2 مورد
-2 ممنوع الملاقات فعالین دانشجویی درزندان 5 مورد
-3 اعتصاب غذای دانشجویان دربند 2 مورد
-4 اخراج استاد دانشگاه7 مورد

اطلاعیه 307 کمیته اقوام و ملل

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

الف/ هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل تحت قیمومت یا غیرخود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ب/ هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.

۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

جان انسان های عرب ایرانی در خطر می باشد


Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.
جان انسان های عرب ایرانی در خطر می باشد.

نقض حقوق زنان در فروردین 1390

نقض حقوق زنان در فروردین 1390 بنا به گزارشات و مورد تائید  سایت ها وخبرگزاری ها صورت گرفته است که تنها بازگو کننده بخش نا چیزی از رویدادهایی است که توسط حکومت اسلامی  نقض میشود به امید نداشتن این گونه آمارها در ایران و به امید ایرانی آزاد و آباد

۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

نقض حقوق کودک و نوجوان ایرانی درفروردین

فهرستی کوتاه از کانون های موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان ایرانی درفروردین 1390

موارد نقض حقوق بشر درفروردین ماه 1390

(گزارش مواردنقض حقوق  زنان، دانشجویان، پیروان ادیان و اقوام و ملل را در صفحات جداگا نه مطالعه فرمائید
گزارشی بسیار کوچک و خلاصه شده از موارد نقض حقوق بشر در ایران

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

گزارش جلسه 17 آپریل

تندیس پرنده طلائی حقوق بشر در هانوفر

سخنرانان وموضوع سخنرانی:    
میترا درویشیان:  نویسنده و فعال حقوق بشر
داستانخوانی 
موزیک زنده:
با هنرمندی آرمان خواننده موزیک زیرزمینی ایران 
منوچهر شفائی: روزنامه نگار ، مدافع حقوق بشر و از موسسین و عضو هیئت رئیسه کانون
گزارش عملکرد کانون از ابتدا تا کنون 
امجد حسین پناهی: فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر
بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در کردستان
 مکان: هانوفر فرای سایت لیندن

گزارش جلسه 16 آپریل

چگونگی و چرائی اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر  

وریا محمدی: فعال سیاسی و روزنامه نگار 
  
 محکومیت ایران نسبت به نقض حقوق بشر در ایران  
 مکان: پالتاک
Paltalk:Special Isseus and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran
  زمان 16 آپریل 2011 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی 

گزارش فروردین ماه کمیته اقوام و ملل ایرانی

این گزارش در محدوده ماده 2 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و بیانگر موارد نقص آزادی اقوام ایرانی میباشد و از آنجایکه تهیه این گزارش با تکیه بر اخبار و اطلاعات منتشره در رسانه های گروهی می باشد و از طرفی نیز دسترسی به موارد نقض حقوق اقوام در ایران بدلیل سانسور گسترده دولتی میسر نمیباشد لذا این گزارش تنها بازگو کننده بخش ناچیز از موارد نقص حقوق اقوام در فروردین ماه ایران میباشد

۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

فراخوان تظاهرات ایستاده و میز کتاب

ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر
ھر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در ھمه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
 ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند..

سرکوب انسانیت در شهر اشرف را  

محکوم می کنیم

فراخوان 
برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات 
بدینوسیله از تمامی مبارزان راه آزادی، مدافعان حقوق بشر برای همراهی و همصدائی در این مراسم دعوت بعمل می آوریم.
زمان برگزاری:  10,00 . الی 14,00 شنبه 23./04./2011
محل برگزاری .لیمبورگ، میدان اروپا، خیابان ورنر زینگر
Werner Senger str .vordem Europa Platz - Limburg
   برگزار کننده: معصومه اعلمی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی گیسن و لیمبورگ

۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

انتقال 35 نفر از هموطنان کرد به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 35 نفر از هموطنان کرد از زندان اوین به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهدشت کرج منتقل شدند.
روز پنجشنبه 25 فروردین ماه 35 نفر از هموطنان کرد را از زندان اوین به سلولهای انفرادی سالن 2 بند 1 زندان گوهردشت منتقل کردند. هنوز هویت وعلت انتقال آنها به شکنجه گاه نامشخص است. در طی شب صدای ناله ها و فریادهای زندانیان شکنجه شده در سالنهای دیگر بند 1 بخوبی شنیده می شود و باعث ایجاد شرایط سخت روحی برای آنها شده است.

گزارش از بازجویی و شکنجۀ وحشیانۀ 4 زندانی سیاسی در بند سپاه

گزارش زیر توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی که برای انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است حاکی از شکنجۀ وحشیانۀ 4 زندانی سیاسی در بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج است که در اثر این شکنجه ها زندانی سیاسی فرزاد مددزاده دچار ناراحتی شدید از ناحیۀ گوش گردید و علیرغم دردهای شدید، او و سه زندانی سیاسی دیگر از درمان محروم هستند.فرزاد مددزاده در پی یورش وحشیانۀ نیروهای مالکی که به دستور علی خامنه ای به ساکنین بی دفاع و حمایت شده بین المللی شهر اشرف که منجر به شهادت خواهرش مهدیه مددزاده و برادرش علی اکبر مددزاده شد همراه با زندانیان سیاسی رضا جوشن،منصور رادپور و افشین بایمانی به این شکنجه گاه ها برده شد و برای مدت طولانی مورد بازجویی،توهین های اخلاقی و شکنجۀ جسمی قرار گرفتند. متن گزارش به قرار زیر می باشد:

۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

تندیس جهانی و طلائی حقوق بشر در هانوفر آلمان

سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976
کشورهای عضو این پروتکل : با توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر (که از این پس کمیته نامیده میشود) که بنا بر بخش چهارم میثاق دایر گردیده است، اختیار داده شود تا شکایات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوقی اند که در میثاق آمده است، را دریافت دارد و به طریقی که در این پروتکل مندرج است (آن شکایات) را مورد رسیدگی قرار دهد.
شورای حقوق بشر و محکومیت جمهوری اسلامی ایران  

فراخوان

۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
جان هزاران انسان در شهر اشرف در خطر و در حال معامله می باشد.
محاصره و حمله به شهر اشرف و ساکنین آن (اعضای سازمان مجاهدین خلق) در عراق و کشته و زخمی شدن عده ای از ایشان، تنها یک موضوع داخلی عراق نیست بلکه امری جهانی و حقوق بشری است، زیرا که بیش 3000 انسان بی پناه به دلیل سیاست های غلط دولت های آمریکا، عراق و جمهوری اسلامی، مسئولین سازمان مجاهدین خلق و به خصوص سازمان ملل متحد در خطر است.

محکومیت سنگین ، غیر انسانی و غیر قانونی حامیان مادران پارک لاله


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" احکام سنگین و غیر انسانی 4 سال زندان علیه 2 تن از حامیان مادران پارک لاله (مادران عزادار) توسط محمد مقیسه ای از اعضای کمسیون قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 صادر گردید.

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان (بهمن 89)

آنچه در زیر می آید بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق اقلیتهای مذهبی کشورمان توسط رژیم جمهوری اسلامی در بهمن 1389.
گزارش ذیل با توجه به محدودیتها و مشکلات متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعالیت آزادانه نهادها و سازمانهای مستقل دفاع از حقوق بشر در ایران منعکس کننده تمامی ابعاد و وسعت نقض حقوق بشر در ایران نبوده و تنها حکایتگر بخش کوچکی از آن می باشد.

۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه


ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته، و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. 
شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از سالها  
جمهوری اسلامی ایران را ناقض حقوق بشر  
شناخت

١٣ هزار مورد نقض حقوق بشر در ایران، طی اسفند ماه ٨٩

بر اساس گزارش تنظیمیِ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در اسفند ماه سال ٨٩، بالغ بر ۱۳۴۷۹ نقض موردی حقوق بشر در ایران رخ داده، که این میزان، حداقل موارد ثبت شده به طور رسمی می باشد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، در طول ماه گذشته (اسفند)، بیش از
۸۹۷۱ مورد نقض حقوق کارگران، ۳۹۲ مورد نقض حقوق دانشجویان، ۲۴۰۸ مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزهٔ آزادی اندیشه و بیان، ۵۶ مورد صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام، ۴۴۸ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌ها، ۵۷ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت‌های ملی، ۸۹ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت‌های مذهبی در ایران رخ داده است.